Ritningar

Symboler:

Ⓛ – Legomaskinens placering, fördröjningsmekanism (se ritning nr. 2, 3, 5, 7)

Måttsättningarna är anvisade i millimeter.

Skala: se separat ritning.

  1. Översiktsritning av kulbana, vy uppifrån

2. Legomotor, vy framifrån

3. Legomotor, vy bakifrån

4. Översiktsritning, vy sidan

5. Legomaskin, vy uppifrån

6. Översiktsritning kulbana, vy från sidan

7. Legomaskin, vy från sidan

8. Stoppklaff, vy uppifrån

9. Stoppklaff, vy framifrån

10. Stoppklaff, vy underifrån