Beskrivning av Maskin

Kulorna startar i ett plaströr. När spärren dras bort manuellt rullar kulorna ner mot fördröjningsmekanismen vars uppgift är att sänka kulornas hastighet och skapa ett avstånd mellan kulorna. Fördröjningsmekanismen består av ett kartonghjul som sitter på en axel, driven av en elmotor. Kartonghjulet har ett försänkning som fångar upp en kula i taget och på så sätt ökar avståndet mellan varje kula, något som behövs i nästa steg.

När fördröjningsmekanismen har fördröjt kulorna rullar dem vidare mot den huvuddelen, sorteringsdelen. Sorteringsdelen består av två våningar som gränsar till varandra, där kulorna rullar med 12,5 respektive 12 graders lutning. Våningarna är byggda av en träskiva med låga väggar så kulorna inte ramlar av på fel ställe. På våningarna sitter åtta klaffar av metalltråd, två på det ena planet och sex på det andra. När en kula rullar på våningen stöter den in i en stopplatta som får kulan att rulla åt sidan. Där finns en öppning i väggen där den rullar ut på en bygel i metalltråd. Metallbygeln och stopplattan sitter fast på en träpinne. Konstruktionen är ett gångjärn; stopplattan fälls upp när kulan tynger ned metallbygeln och då frigörs vägen för nästa kula som stoppas av nästa stopplatta och genomgår samma process. Efter att kulan tryckt ned metallbygeln faller den ned i en tratt sammanlänkad med ett rör. Röret leder kulorna till rätt behållare. Processen upprepas 8 gånger och den sista kulan åker genom hela banan utan att stoppas. Istället för att fångas upp av en metallbygel åker den direkt ner i ett rör i slutet av andra våningen. Kulorna sorteras efter deras ordning. Eftersom vi fått reda på kulornas ordning i förväg har vi kopplat ihop varje stoppklaff med ett rör. De rör som har samma typ av kula möts i ett samlingsrör och leder slutligen till en behållare. När samtliga kulor hittat rätt behållare har maskinen slutfört sin funktion.

Hela kulbanan omges av en ”låda” med två väggar och en golvplatta. När vi byggde lådan var en av våra bitar mindre än (50*50*50) cm, därför är vår låda mycket mindre än vad som är angivet i uppgiften. Vår låda är (47*34*50) cm stor.